Sel over halvparten av alle fiskekort på nett – held fram med kortsal lokalt