– Vi har motiverte folk som ivrar etter å arrangere Landsfestivalen ein gong til