Rasfare i området rundt Karusbakken kan få konsekvensar