Klart for nytt seglflytreff i luftrommet over Ottadalen

foto