Symjegruppa arrangerer merketakingskveld: – Kom og føl på meistring!