Irene og Sanna stiller ut foto og akvarellar på Vågå handelshus