Smitteutbrot i Vågå tysdag kveld - ber skuleelevar halde seg heime onsdag

foto