– Vi trivst svært godt og kjenner oss sikre på at Lom og Bøverdalen er det rette for oss, seier Lasse Tronstad. Foto: Vigdis Kroken

Frå Oman til Bøverdalen

Ein svært triveleg kveld på Kvaale gard må ta på seg litt av «skulda» for at trompetist Lasse Tronstad valde å busetja seg i Bøverdalen.