foto
– Vi trivst svært godt og kjenner oss sikre på at Lom og Bøverdalen er det rette for oss, seier Lasse Tronstad. Foto: Vigdis Kroken

Frå Oman til Bøverdalen