Ekstraordinært uttak av jerv for å nærme seg bestandsmålet