Morten Wangen har treft mykje folk på mange av fisketurane sine i fjellet. Prat med desse gav ideen om å skrive bok. Nå er boka «Fiskevatn utenfor allfarveg - I Skåbufjellet og østre del av Jotunheimen» i trykken. Her sit forfattaren med eit prøveeksemplar i hendene. Foto: Arve Danielsen

– Turopplevinga like viktig som fangsten

Morten Wangen har brukt mykje av fritida si på fisketurar i Skåbufjellet og austre del av Jotunheimen. Nå kjem han med bok.