Det vil koste 11,2 millionar kroner å restaurere Gamelbanken

foto