NGI har vurdert åtte sikringstiltak i Finndalen - eitt av forslaga er kontroversielt

foto