– Det er vanskeleg å få framgang i denne saka

foto