– Det er viktig at ein kjem raskt i gang med flaumsikring av Bismo