Det er ganske tydeleg at det er ei stund sidan denne hunden gjekk, sjå kva forskarane har funne ut

foto
Forskarar har funne ut at denne hunden vandra over Lendbreen på 1600-talet. Foto: Secrets of the ice