Det er ganske tydeleg at det er ei stund sidan denne hunden gjekk, sjå kva forskarane har funne ut