Mannskap frå hjelpekorpset i Skjåk stikka sist helg løyper i dei nordvestlege delane av Skjåk-fjella, etter oppdrag frå DNT.

Samstundes med stikkinga testa korpset naudnettet som har kosta i ovekant av seks milliardar kroner å bygge ut. I tillegg kjem årelege driftsutgifter i hundremillionarsklassa.

– Vi fekk konstatert at det i området det vart stikka løype er om lag 50 prosent dekning, seier Tom Dahl i Skjåk Røde Kors. Vi er ikkje forundra over dette, for vi veit at terrenget i Reinheimen og Breheimen er utfordrande. For korpset sin del er konklusjonen at vi nå veit meir om kvar det ikkje er dekning og at vi må ha med oss satelittsamband når vi er ute på oppdrag - i tilfelle vi kjem ut for ei krise. Det nye, kostbare naudnettet er ikkje noko særleg framsteg i høgfjellet, meiner Dahl.

Naudnett er det nye digitale sambandet for politi, brannvesen, heletenesta og andre viktige samfunnsfunksjonar. Det blir drifta av Direktoratet for nødkommunikasjon som har over 100 tilsette. Naudnettet skal dekkje oppunder 80 prosent av fastlandet.