Temamøte om setring og beiting:– Beitedyr er einaste reiskap vi har for å ta vare på kulturlandskapet

foto