Riksvegen blir lagt ut i Vågåvatnet for å gje plass til nytt kryss i Randen