Sjå bilder frå jubileumsmarkeringa av at det i år er 70 år sidan verdsspeidarleiren i Skjåk

foto