Vil ha fysiske møter i staden for digitale: – Vi får sitje på frigard