Har oppretta eige lokallag for Nord-Gudbrandsdalen