– Å ta vare på verdifull natur må gje lokale gevinstar