Skulestrukturen i Innlandet: Vil lage eige hybelfond