Laurdag morgon fekk Fjuken tips om eit daudt rådyr som låg i grøfta ved Rv15 mellom Tessanden og Storviksroa i Vågå.

Operasjonsleiaren ved Innlandet politidistrikt fortel at det her er prat om ein påkøyrsel i løpet av natta, men at politiet ikkje vart varsla om rådyret før utpå morgonen laurdag.

I fylgje operasjonsleiaren var det ikkje personen som hadde køyrd på rådyret, men forbipasserande som hadde sett dyret i grøfta, som varsla frå til politiet. Politiet har kontakta viltnemnda.

Ein er pålagt å varsle politi, som deretter varslar viltnemnda, om ein køyrer på eit dyr. Dette står både i vegtrafikkloven og i dyrevernloven. Brot på desse reglane kan føre til bøter.

– Det er svært viktig at ein melder frå til oss med ein gong dersom ein har køyrd på eit dyr, seier operasjonsleiaren i Innlandet politidistrikt.