Sjodalen: Brøytinga blir hindra av parkerte bilar

foto