– Det er uheldig at det blir gjort forskjell på folk