NGR legg nå til rette for at meir plastavfall kan sorterast til gjenvinning