Russepresidenten: – Sjølv om russetida blir amputert, skal vi greie å ha det artig