Jeanette og Imbert vil høyre kva barn og unge på Lalm saknar