Årets TV-aksjon blir gjennomført utan bøsseberarar