«Aktiv sommarferie» med eit innhaldsrikt program

foto