Søkjer om dispensasjon for å sykle trase på 1,5 kilometer i naturreservat