Feira nasjonaldagen på forskot med eige barnetog i Bismo