Satsar på Dompe som møteplass med gapahuk og sendeplateløype: Ber inn til ryddedugnad

foto