Russepresidenten: – Det blir ei rar russetid i år

foto