UKM for Nord-Gudbrandsdalen: Av dei største i landet

foto