Forseinkingar og auka ventetid etter pandemien

foto