foto
– Eg tenkjer det var greitt å vera irritert og trist den dagen vedtaket om Innlandet vart gjort, og spesielt fordi folkeavrøystinga fortalde oss om eit klart fleirtal for å dele opp att storfylket, men framover er det viktig å vera konstruktiv, seier Marit Sletten, nyvalt leiar i Oppland Sp. Foto: Vigdis Kroken

– Nå må vi sjå framover