Fylkesutvalet løyver 260.000 kr til TV-aksjonen

foto