Trafikkfarleg strekning utsett kravet om bygging av gangveg frå Kvarbergåsen ned mot sentrum

foto