Eplet fell ikkje langt frå stammen: Ingeborg Synstnes Hole vann gullmedalje