Foreslår å plassere Dagsturhytta i området rundt Høgkollen