– Gode helsetenester i distrikta er avhengig av sjukepleiarane sin kompetanse