«Skal berre» er hovudårsak til ulykker i landbruket

foto