Kulihaugen: – Det vil vera synd å øydeleggje dette med eit tiltak som skal løyse eit problem vi ikkje har