Skjåkhallen: Renoveringa og påbygget blir mykje dyrare enn rekna med

foto