Ordføraren søkjer etter arvtakar etter Fossmo

foto