Regn og høge temperaturar gjev fare for mange våte laussnø-og flakskred. Skred kan løsne ned på vedvarande svakt lag og bli svært store.