Den sjuande og siste Lalmskalenderen er lagt ut for sal