Skjåk kommune om Sota og Liavatnet: Trekk ut av området

foto